Irányító Csoport és Fórum ülések

2017. január 26.

A Megyei Paktumiroda megtartotta első Irányító Csoport ülését, ahol elfogadásra került az Irányító Csoport ügyrendje és megválasztotta Elnökét.

2017. február 23.

A Foglalkoztatási Fórum keretén belül kerültek elfogadásra a „Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiája 2017-2023” című és a „Hajdú-Bihar megye foglalkoztatási stratégiájának akcióterve 2017-2019” című dokumentumok. A stratégia egy alapos megyei szintű helyzetelemzésre és a helyzetértékelésre építve meghatározza a megye jövőképét, felvázolja a megye kívánt foglalkoztatási helyzetét. Az akcióterv olyan beavatkozásokat és azok részletes szöveges kifejtését tartalmazza a tervezett tevékenységekkel, a beavatkozások felelősének, megvalósítóinak és indikatív forráskereteinek feltüntetésével.

2017. december 04.

Megtartottuk a Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum második üléseit. Elfogadásra került a Hajdú-Bihar Megyei Paktumiroda 2017. évi beszámolója.

Az üléseken a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályától Tapolcai Zoltán foglalkoztatási főosztályvezető úr tájékoztatott, hogy 2017. december 1-től elkezdődött a bevonás/támogatási kérelmek beadása a TOP programba.

2018. március 29.

Megtartottuk a soron következő Irányító Csoport és Fórum ülést.

A Hajdú-Bihar Megyei Paktumiroda bemutatta 2018. évi munkatervét, valamint egy előrehaladási helyzetjelentést adtak a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, mely szerint március 29-ig összesen 523 fő bevonása történt meg a TOP-5.1.1. programba.

2018. október 29.

Az októberben megtartott Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum üléseken, ahol a Hajdú-Bihar Megyei Paktumiroda időközi beszámolóját hallhatták a jelenlévők az elvégzett feladataikról, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának TOP-5.1.1. szakmai projektmenedzsere adott aktuális helyzetjelentést a TOP-5.1.1. programról. Elhangzott, hogy a projektben 2018. október 31-ig vállalt rész indikátor teljesítés, mely szerint 160 fő bevonását vállalta a megye. Azonban 2018. szeptember 30-ig 584 fő bevonása megtörtént. Emellett az ülésen résztvevők hallhatták „Foglalkoztatás a gyakorlatban” címmel az EU Szalon Kft. pénzügyi vezetőjének beszámolóját, melyben kiemelte a Hajdú-Bihar Megyei Paktumiroda segítőkész közbenjárást, mellyel sikerült 17 fő munkavállalót felvennie a cégüknek, akiket speciális foglalkoztatással olyan területekre helyeztek el, ahol a minőségbiztosítás szempontjából is kiemelten kezelt termékeik gyártását zökkenőmentesen tudták elvégezni a nagyértékű gépsorokkal rendelkező gépeikkel.