Álláskeresői hírek

Befektetőket vonzanának Hajdú-Bihar Megyébe

2018 november 10.

A befektetéseket ösztönző stratégiát fogadott el a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a polgári kihelyezett ülésén. A testület ezen kívül arról is tárgyalt, hogyan lehetne növelni a lakosság társadalmi aktivitását.

A befektetők számára kedvezőek lehetnek Hajdú-Bihar megye földrajzi-természeti viszonyai, a határ-menti elhelyezkedés, a jó megközelíthetőség (vasúton, autópályán, repülővel), a munkaerő-utánpótlás (az országos átlagnál magasabb munkanélküliség), illetve az itt zajló magas színvonalú oktatás és képzés. Ugyanakkor kedvezőtlen a népesség fogyása, az elöregedés, a gazdaság igényeit csak lassan követő szakképzés, az idegennyelv-tudás, az iskolázottság, valamint a mobilitási hajlandóság alacsony szintje, illetve a kistelepülések sok esetben elmaradott infrastruktúrája. Hiányzik továbbá a megyei szintű befektetés-ösztönzés is. Mindezeken kíván változtatni Hajdú-Bihar megye befektetés-ösztönzési stratégiája, amely a 2025-ig elérni kívánt célokat jelöli ki megyei szinten. A dokumentum csak a megyeszékhelyen kívüli településekkel foglalkozik.

-Hajdú-Bihar megye befektetők számára vonzóbbá tételéhez szükség van a lakosság nyelvtudásának fejlesztésére, a képzettség munkapiaci igényekhez történő igazítására, a lakosság alapkompetenciáinak fejlesztésére, a kistelepülésen élők aktivitásának növelésére, valamint az át- vagy tovább-képzések iránti hajlandóság emelésére. Fontos lenne egy külön szervezet létrehozása, amely a megyei szintű befektetés-ösztönzésért felel. Szükséges a stratégiai gondolkodás bevezetése, a proaktív befektetés-ösztönzés, a már jól bevált gyakorlatok átvétele és az együttműködés erősítése – ismertette Kovács Krisztina a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársa.

Adókedvezményekkel és hitelekkel is ösztönözhetőek lennének újabb befektetések, valamint olyan nem pénzügyi eszközökkel, mint az ügyintézés egyszerűsítése és az adminisztráció csökkentése. Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke ezzel kapcsolatban hozzátette: olyan koordináló szervezet alakítására lenne szükség a polgármesterek bevonásával, amely a befektetőkkel történő folyamatos kapcsolattartásért felel. A befektetők adott esetben több 100 szempont alapján döntenek, az ezeknek történő megfeleléshez pedig elengedhetetlen a jól koordinált munka.

A megyei közgyűlés végül egyhangúlag elfogadta Hajdú-Bihar Megye Befektetés-ösztönzési Stratégiáját, valamint a Cselekvő Közösségek projektről szóló beszámolót is. Ez utóbbi program a lakosság társadalmi aktivitásának növelését tűzte ki célul.

-Általános probléma a lakosság passzivitása, a közös ügyek iránti érdektelenség. Ezen változtatna a Cselekvő Közösségek projekt, amelynek célja, hogy aktív közösségeket hozzon létre az egyes településeken. Ha nem tudjuk, mire lenne szükségük a helyi embereknek, mert passzívak, akkor nem tudunk nekik segíteni sem. A társadalmi aktivitást akarjuk növelni, erősíteni a közösségi szerepvállalást, az önkormányzatok, a kulturális intézmények és a lakosság közti kapcsolatot, az együttműködés kultúráját magasabb szintre emelni – mondta Fodor Tamás, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai vezetője a Polgárra kihelyezett megyei közgyűlésen.

A projektben folyamatos szakmai és módszertani támogatást nyújtanak a települések és azok kulturális intézményei, civil szervezetei számára a társadalmi összetartozást erősítő, a közösséget fejlesztő folyamatok megvalósításához.