Paktum Plusz

„Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001)


Kedvezményezett neve:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

A fejlesztés tárgya, célja: A program célja a régiók és megyék fejlettségi pozíciójának javítása, az elmaradott térségek területi fejlesztése a kedvezőbb helyzetű térségek pozíciójának erősítése mellett. Ennek keretében térségi és helyi fejlesztések valósulhatnak meg a gazdaságélénkítés, munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés, a települések élhetőségének javítása, a város-vidék különbségek csökkentése, a térségek és települések népességmegtartó képességének erősítése, a családvédelem, az életminőség javítása érdekében.

A szerződött támogatás összege: 5,546 Mrd Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal és a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben valósítja meg a megyei foglalkoztatási Paktum Plusz pályázatát.

A projekt kiemelt célja, hogy folytatódjon Hajdú-Bihar megye munkaerőpiacán kialakult széles körű partnerség. A Paktum Plusz partnerséget nem csupán a projekt megvalósítása érdekében kívánják létrehozni, hanem azon felismerés által vezérelve, hogy azonosítsák a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit és mozgósítsanak minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében. Ezt annak érdekében teszik, hogy fejlesszék a munkahelyteremtést célzó intézkedések koordinációját és egységesítését, valamint példaértékű akciókat és intézkedéseket valósítsanak meg a foglalkoztatás ösztönzése érdekében.

A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési szolgáltatások lényege, hogy a térség munkaadói és munkavállalói szükségleteinek kielégítése megtörténjen, az abban való közreműködéssel kapcsolatban az értékátadási folyamat megvalósuljon.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027. március 31.