A Paktum bemutatása

Projekt tartalma

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatallal és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben valósítja meg a megyei foglalkoztatási Paktum kialakítását célzó pályázatát.

A pályázat egyik célja, hogy a projektet megvalósító konzorciumi tagok együttműködésével, közös munkájuk eredményeként, az egész megyére kiterjedően olyan gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerség (Paktum) jöjjön létre, melynek tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel folyamatos szakmai tanácsadói tevékenységet folytassanak.

A Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Paktumot létrehozó és azt alkotó szervezetek

 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 3. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
 4. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
 5. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
 6. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 7. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
 8. Debreceni Szakképzési Centrum
 9. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
 10. Debreceni Egyetem
 11. Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 12. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Hajdú-Bihar Megyei Szervezete
 13. OFA Nonprofit Kft.
 14. Civilek a Fiatalokért Egyesület (Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum)
 15. Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

A projekt megfelelő, hatékony működéséhez strukturált felépítésre van szükség.
A Paktum szervezeti felépítése:

 1. Foglalkoztatási Fórum
 2. Irányító Csoport
 3. Paktumiroda

Általános projekt információk

Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános célja a munkaerő-piaci helyzet javítása; gazdaságfejlesztés; oktatás és képzés eredményességének javítása; partnerségi együttműködések fejlesztése.

A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés (Paktum) a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. Ernyőszervezeti feladatokat lát el, és biztosítja a megyei szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi Paktumok vonatkozásában.

Kiemelt cél, hogy a megyében elő emberek képzettségi szintje, foglalkoztathatósága javuljon; a megye népességmegtartó ereje növekedjen és más régiókban élő polgárok számára is olyan vonzó élettérré váljon, mely munkahelyeket, megfelelő lakóhelyet és életkörülményeket biztosít. Ezáltal javul a megyében lévő vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége.