Helyi termék

Ahhoz, hogy a Hajdú-Bihar megyében előállított helyi termékek és a megyében működő helyi termelők ismertsége és elismertsége növelhető legyen, hogy a termelők közötti, valamint a termelők és fogyasztók közötti együttműködéseket a megyében ösztönözni lehessen, szükséges, hogy rendelkezésre álljon egy olyan, az egész megyére kiterjedő kataszter, mely naprakészen tartalmazza a helyi termékeket és azokat előállító termelőket, kézműveseket. Azonban a kataszter kialakításához elengedhetetlen annak meghatározása, hogy mit, kit is tekintünk helyi terméknek, illetve helyi termelőnek, helyi terméket előállítónak.

Az Önkormányzat az alábbiakban határozta meg az általa elfogadott és alkalmazott metodikában a helyi termékek fogalmát:


A helyi termék
▪ Hajdú-Bihar megyében előállított,
▪ Hajdú-Bihar megyében – vagy az előállítás helyétől maximum 40 km-en belül – honos vagy megtermelt, saját vagy vásárolt vagy összegyűjtött alapanyagból,
▪ jellemzően hagyományosan, kézi erővel, nem nagyüzemi vagy gyáripari technológiával, eljárással, nem gyártósoron készült,
▪ megyei munkaerővel, szakértelemmel előállított,
▪ főként megyei, lakossági igényeket kielégítő termék, melynek
▪ előállítója természetes személy, őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó, mikro vagy kisvállalkozás.

A “Dokumentumok” mappában letölthető a “Helyi termék elektronikus kataszter adatkör és célcsoport meghatározása” című tanulmány; a helyi termék csoportosításáról szóló szempontrendszer valamint egy Adatfelvételi lap – (Helyi termékek Hajdú-Bihar megyei elektronikus kataszterébe való felvétele céljából) kiegészítve azon táblázattal, mely a megyében előállított helyi termékeket tartalmazza.