Irányító csoport

A Paktumban foglaltak végrehajtásáért Irányító Csoport a felelős, mely reprezentálja a partnerséget. Az Irányító Csoport elnöke: Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatának alelnöke.

Az Irányító Csoport tagjai a következők:

 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
 2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 3. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
 4. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal

Az Irányító Csoport az alábbi feladatokat látja el:

 • fő felelős a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt végrehajtásáért,
 • kidolgozza a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt, illetőleg az esetleges egyéb, a Fórum által elfogadott munkaerő-piaci projektjavaslatok megvalósítását célzó stratégia és akcióterv végrehajtását szolgáló éves munkaprogramot,
 • koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között, monitorozza a munkaprogram végrehajtását,
 • információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását,
 • feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait,
 • beszámol a Fórum ülésein a munkaprogram teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléseiről,
 • közreműködik a helyi paktumokkal kapcsolatos ernyőszervezeti feladatok ellátásában, beszámol a Fórum részére ezen feladatok teljesüléséről.