Álláskeresői hírek

A hátrányos helyzetűek problémáiról tanácskoztak

2018 december 05.

Második ülését tartotta a Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum 2018. december 4-én a Megyeházán. A fórum feladata, hogy feltárja a hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatban felmerülő problémák teljes körét a megyében.

A helyi szinten hiányzó szolgáltatásokat az úgynevezett Szolgáltatási Út Térképben foglalják össze, amely tartalmazza a megoldási javaslatokat is. A Területfejlesztési Munkacsoport a következő problémákat tárta fel a megyében:

 • lakhatás, szegregáció, infrastruktúra, mélyszegénységben élők problémái, szegénység felszámolásának lehetőségei
 • közszolgáltatásokhoz való hozzáférés vizsgálata a fejlesztésre szoruló településeken, közbiztonság
 • gazdaság és vállalkozásfejlesztés, foglalkoztatás, közfoglalkoztatás, munkaerőpiaci helyzet javítása
 • nők munkaerőpiaci esélyeinek javítása, családtervezés segítése

Mindezek képezik majd a 2019 második felében elkészülő Szolgáltatási Út Térkép alapját. A felzárkózási fórum december 4-i ülésén a tagok és az állandó meghívottak véleményezték és kiegészítették a feltárt problémákat és a megoldásukra tett javaslatokat. Ezen felül a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a fórum megalakulása óta megvalósított egyéb tevékenységekről is, valamint ismertették a jövőre két alkalommal ülésező oktatási és képzési munkacsoport munkatervét.

A Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum 2018. május 16-án alakult az EFOP-1.6.3-17-2017-00018 azonosítószámú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című projekt keretében. Feladata, hogy feltárja a hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatban felmerülő problémák teljes körét a megyében. A helyi szinten hiányzó szolgáltatásokat az úgynevezett Szolgáltatási Út Térképben foglalják össze, amely tartalmazza a megoldási javaslatokat is.

A Hajdú-Bihar Megyei Felzárkózási Fórum tagságát 36 szervezet alkotja a Felhívás szempontjainak megfelelően:

 • Hajdúhadház Város Önkormányzata
 • Kaba Város Önkormányzata
 • Komádi Városi Önkormányzat
 • Csökmő Nagyközség Önkormányzata
 • Egyek Nagyközség Önkormányzata
 • Nagyrábéi Nagyközségi Önkormányzat
 • Újléta Község Önkormányzata
 • Fülöp Község Önkormányzata
 • Szerep Községi Önkormányzat
 • Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
 • Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 • Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 • Sáp Község Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 • Debreceni Egyetem Különleges Orvos-és Mentőcsoport Egyesület
 • Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
 • Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesülete
 • Napfényes Támogató Szociális Egyesület
 • Forrás Lelki Segítők Egyesülete
 • Tiszántúli Református Egyházkerület
 • Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye
 • Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
 • Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 • Hajdú-Bihar megyei Foglalkoztatási Paktum Szervezete
 • FAG Magyarország Ipari Kft.
 • Tranzit-Ker Zrt.
 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a Fórum munkájában a Foglalkoztatási Főosztály, mint a foglalkoztatási szakterület, továbbá a Népegészségügyi Főosztály, mint a népegészségügyi szakterület képviselője útján vesz részt)
 • Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság
 • Debreceni Szakképzési Centrum
 • Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
 • Debreceni Tankerületi Központ
 • Berettyóújfalui Tankerületi Központ
 • Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége
 • Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság
 • Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Állandó meghívottak:
 • Egyenlő Bánásmód Hatóság
 • EMMI Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság
 • Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
 • Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a pályázat megvalósítása során évente 2 alkalommal Megyei Felzárkózási Fórumokat szervez, a teljes projektidőszak alatt (2018.01.01-2021.01.01.) összesen 6 alkalommal. A Fórum a 36 hónapos megvalósítást követően is három éven keresztül évente egyszer fog ülésezni.