Aktualitások

Sikeresen zárult a megyei szintű foglalkoztatási együttműködések megvalósítása

2022 április 05.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatallal és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben valósította meg a megyei gazdasági együttműködést, megyei foglalkoztatási paktum kialakítását célzó pályázatát.

A pályázat kiemelt célja volt, hogy a projektet megvalósító konzorciumi tagok együttműködésével, közös munkájuk eredményeként, az egész megyére kiterjedően olyan gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési partnerség (Paktum) jöjjön létre, melynek tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel folyamatos szakmai tanácsadói tevékenységet folytatnak. 

A Paktumot megvalósító szervezetek feladata volt a munkaerőpiaci szolgáltatások megvalósítását célzó és a hazai vállalkozások fejlesztését, növekedését segítő támogatások széles körben történő megismertetése. Kiemelt szerepet kapott a megye foglalkoztatási színvonalának emelése, a foglalkoztatottak létszámának növelése is. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkájának köszönhetően a személyre szabott programok által nyújtott támogatások és szolgáltatások segítségével sikerült fokozatosan javítani a résztvevők foglalkoztathatóságát, ezáltal megvalósulhatott a programban résztvevő személyek mihamarabbi munkaerőpiaci (re)integrációja. 

A megyei paktumban 1650 fő került bevonásra, ebből 165 fő csak munkaerőpiaci szolgáltatásban, 59 fő képzési támogatásban,  795 fő legfeljebb 8+4 havi 100%-os bérköltség támogatásban, 546 fő legfeljebb 90 napos 100%-os bérköltség támogatásban, 76 fő legfeljebb 8+4 havi 70%-os bértámogatásban, 27 fő vállalkozóvá válási támogatásban és 4 fő lakhatási támogatásban részesült. A 76 fő bértámogatásban részesülő közül 22 fő 90 napos bérköltség támogatás után kapta a bértámogatást. A megfelelő feladatmegosztás biztosította a stratégia hatékony megvalósulását, hiszen a paktumszervezet tagjai – köszönhetően széleskörű tevékenységeiknek – számos forrásszerzési lehetőségről tudták tájékoztatni az ügyfeleket. Ennek a munkának a hatékonyságát, sikerét az elégedett ügyfelek visszajelzései igazolják. A tagok egy összekötőkapocs szerepet kívántak betölteni mind a vállalkozások képviselői, mind a munkát szívesen vállaló munkavállalók között, továbbá maximálisan igyekeztek hozzájárulni a sikeres és jól működő munkakapcsolat kialakításához. 

„A pozitív visszajelzések megerősítettek minket abban, hogy egy, a partnerek bizalmát élvező Paktumot sikerült működtetnünk. Az elkezdett munka a projekt zárásával nem ért véget, foglalkoztatási kérdésekben – más formában – továbbra is várjuk Önöket!”