Egyéb

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

2022 május 24.

A konstrukció célja, hogy javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit és ezáltal segítse a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését, hozzájárulva a munkaerő-kínálat bővítéséhez.

A projekt keretében legfeljebb havi 40 ezer forint támogatás nyújtható a nem önkormányzati fenntartású családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, bölcsődében, mini bölcsődében, vagy napközbeni gyermekfelügyelet keretében elhelyezett kisgyermekek személyi térítési díjának fedezésére. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj 40 ezer forintnál kevesebb, a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező, amennyiben pedig meghaladja a 40 ezer forintot, a különbözetet a szülőknek szükséges kiegészíteniük.

A projekt keretében támogatásra jogosultak azok a szülők, akik:

  • 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek és munkavállalóként vagy önfoglalkoztatóként munkába állnak,
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően arra a gyermekre, akire tekintettel támogatási kérelmet nyújtottak be, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesültek,
  • akik a támogatási igény benyújtásakor inaktív munkaerőpiaci státuszban vannak,
  • munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére nem önkormányzati fenntartású családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, bölcsődében, mini bölcsődében, vagy napközbeni gyermekfelügyelet keretében helyezik el.

A támogatás a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig nyújtható.

Amennyiben a pályázati feltételek több gyermek esetében is teljesülnek, a támogatás több gyermekre tekintettel is igényelhető.

A támogatás folyósítása az ország egész területén biztosított, a kevésbé fejlett régiókban uniós társfinanszírozás, a Közép-magyarországi Régióban pedig hazai költségvetési forrás révén.

A támogatási kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatást igénylő szülő rendelkezzen:

  • ügyfélkapu regisztrációval (a támogatási kérelem benyújtása és az ügyintézés céljából), illetve 
  • bankszámlával (a támogatás folyósítása céljából).

támogatási kérelmek benyújtására 2019. augusztus 9-től a benyújtás felfüggesztéséig, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség kizárólag elektronikus úton, a Magyar Kincstár által biztosított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül központi azonosítással (KAÜ).

A támogatásról szóló részletes tájékoztatás és az online igénylőrendszer a Magyar Államkincstár weboldalán érhető el.

Forrás: https://nfsz.munka.hu/cikk/1557/Kisgyermeket_nevelok_munkaeropiaci_visszateresenek_tamogatasa